นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพชุมชน ประจำปี 2561

     นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพชุมชน ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม LK PARK เทศบาลนครลำปาง โดยมีสมาชิกเครือข่ายสุขภาพชุมชน 43 ชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง กว่า 240 คน ร่วมรับการอบรมสร้างความรู้พื้นฐานด้านการดูแลรักษาสุขภาพ สามารถนำความรู้มาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต ก่อนออกเดินทางศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานกับหน่วยงานท้องถิ่นที่จังหวัดระยองต่อไป