นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นิทรรศการพระบรมสาทิสลักษณ์ ในหลวง ร.9 ณ พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน

       นางจันทร์สม เสียงดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง น.ส.อุษา สมคิด ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ให้เกียรติตัดริบบิ้นเปิด “นิทรรศการภาพวาดและกิจกรรมเสริมทักษะให้ความรู้ด้านศิลปะ” โดยมีศิลปินอิสระจากทั่วประเทศ อาทิกลุ่มเฮาฮักวาดรูป กลุ่มศิลปินเมืองรถม้า ฯลฯ ร่วมจัดแสดงภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมจัดกิจกรรม Workshop ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง มีสุขภาพจิต อารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการที่ดี และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีทักษะจากเรียนรู้และแสดงออกทางศิลปะอย่างสร้างสรรค์ ในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน เทศบาลนครลำปาง

     ทั้งนี้ พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน จะจัดแสดงนิทรรศการดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคมนี้ ในวันและเวลาราชการ