นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพชุมชน ณ จังหวัดระยอง

          นายพงค์กร รัตนประเวศน์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำสมาชิกเครือข่ายสุขภาพชุมชน 43 ชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง จำนวน 240 คน เข้าศึกษาดูงานภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพชุมชน ประจำปี 2561 ศึกษาเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานที่ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพระบบธรรมชาติ, สวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์การเรียนรู้เกษตรธรรมชาติบ้านจำรุง จังหวัดระยอง ในระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 นี้