นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา จ.กระบี่

          นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา จ.กระบี่ นำโดย นายณพรวิศิษฎ์ ผลเงาะ นายกเทศมนตรีตำบลคลองพนพัฒนา พร้อมบุคลากรในสังกัด กว่า 50 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดเก็บภาษีและการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลนครลำปาง ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง