นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ร่างประกวดราคาจ้างซ่อมรถยนต์บันไดเลื่อนอัตโมมัติ หมายเลข ๑๗ หมายเลขทะเบียน ลป ผ ๖๙๐๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)