นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ภายในสำนักงานฯ

            ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก นำโดยนายนริสชัย ป้อมเสือ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานอนุกรรมการ พร้อมคณะฯ เข้าดำเนินการตรวจมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกของสำนักงานเทศบาลนครลำปาง ณ ศูนย์บริการร่วมและรับเรื่องราวร้องทุกข์ One Stop Service และสำนักทะเบียนท้องถิ่น ในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 นี้