นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครลำปาง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครลำปาง