นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

แลงนี้ตี้ ๆ "ถนนสายวัฒนธรรม"

แลงนี้ตี้ ๆ "ถนนสายวัฒนธรรม" มีกิจกรรม ดังนี้เจ้า
1. กิจกรรมกาดหมั้วคัวแลง ช็อป ชิมกับสินค้า อาหาร ของฝาก และของที่ระลึกตี้มีหื้อเลือกมากมาย
2. สินค้าชุมฃนคุณธรรม บ้านโป่งร้อน อ.เกาะคา
3. ก๋านประกวดดนตรีพื้นบ้าน สะล้อ ซอ ซึง โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง 
มาเตียวแอ่วกั๋นนัก ๆ เน้อเจ้า ❤️