นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “ปั่นจักรยาน” ในงาน “มหกรรมรวมพลคนใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน”

          เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชวนพี่น้องชาวลำปางร่วมกิจกรรม “ปั่นจักรยาน” ในงาน “มหกรรมรวมพลคนใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน” เพื่อรณรงค์ให้ชาวลำปางหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น พร้อมทั้งปั่นจักรยานค้นหาวิถีชีวิต เยี่ยมชมเมืองเก่านครลำปาง ย่านสถานีรถไฟนครลำปาง ตลาดสดเก๊าจาว สะพานดำ และเข้าสักการะองค์พระธาตุเก่าแก่ที่วัดร้างพระธาตุป่าแดด และวัดท่าคราวน้อย นัดรวมพลพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา เทศบาลนครลำปาง