นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพสวยๆ ในงานมหกรรมรวมพลคนใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 1

ภาพบรรยากาศ... “มหกรรมรวมพลคนใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน เทศบาลนครลำปาง” ครั้งที่ 1 
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 06.00–12.00 น. ณ บริเวณลานน้ำพุ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา เทศบาลนครลำปาง เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ทราบว่า เทศบาลนครลำปางเป็น “เมืองแห่งจักรยาน” และ “ส่งเสริมให้ประชาชนใช้จักรยานในชีวิตประจำวันให้เพิ่มมากขึ้น”

ประธาน โดย ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ 
นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวเปิดงาน และต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เวลา 07.15–08.00 น. : กิจกรรมการแสดงบนเวที และ การตอบคำถามชิงรางวัล
: กิจกรรมการออกร้านของภาคีเครือข่ายต่างๆ 
: กิจกรรมการออกร้านสาธิตให้ความรู้การซ่อมรถจักรยานเบื้องต้น
: กิจกรรมการจัดแสดงสินค้าของห้างร้านต่างๆ
เวลา 08.00–10.00 น. : กิจกรรมปั่นจักรยาน “ปั่นด้วยรัก พิทักษ์โลก” ร่วมกับสมาชิกสร้างเมือง
จักรยานเยี่ยมชม “ย่านเมืองเก่า” และ “วิถีชีวิต” ไหว้พระตามวัด และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเมืองลำปาง 
- ปั่นจักรยาน “ปั่นด้วยรัก พิทักษ์โลก” เยี่ยมชม “วิถีชีวิต” ณ “สถานีรถไฟนครลำปาง” 
ชุมชนรถไฟนครลำปาง ตลาดสด “เก๊าจาว” (ตลาดเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี) และเยี่ยมชม “สะพานดำ” 
สะพานแห่งประวัติศาสตร์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
เวลา 10.00–10.30 น. : - ปั่นจักรยาน “ปั่นด้วยรัก พิทักษ์โลก” เยี่ยมชม“วิถีชีวิต” และ 
“ไหว้สาสักการะองค์พระธาตุฯ” ณ วัดร้างพระธาตุป่าแดด ชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ
เวลา 10.30–11.00 น. : - ปั่นจักรยาน “ปั่นด้วยรัก พิทักษ์โลก” เยี่ยมชม “วิถีชีวิต” 
และ “ไหว้สาสักการะองค์พระธาตุฯ” ณ วัดท่าคราวน้อย ชุมชนท่าคราวน้อย
เวลา 11.00–11.30 น. : - ขบวนจักรยาน ปั่นจักรยานกลับมา ณ จุดเริ่มต้น 
และเยี่ยมชมการออกร้านตามบูทต่าง ๆ 
เวลา 12.00 น. : - สิ้นสุดการจัดกิจกรรม