นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

ในวันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. จะมีการตรวจรับงานก่อสร้าง งานงวดสุดท้าย งานก่อสร้างโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้าซากบริเวณพื้นที่เศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครลำปาง (บริเวณห้าแยกประตูชัย) ถนนไปรษณีย์ ตั้งแต่ถนนพหลโยธิน ลงแม่น้ำวัง ณ สถานที่ก่อสร้าง  โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.อภิวัฒน์การก่อสร้าง  เป็นผู้รับจ้าง