นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ถนนเด็กเดิน ทางสร้างสรรค์ ป้องกันยาเสพติด

           ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เปิดเผยว่า ในวันพุธที่ 9 พฤษภาคมนี้ เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และกลุ่มเยาวชน To Be Number One เตรียมจัดกิจกรรม “ถนนเด็กเดิน ทางสร้างสรรค์ ป้องกันยาเสพติด ครั้งที่ 6” เพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดลำปาง ได้รวมกลุ่มแสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ ทั้งด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี ความสามารถพิเศษ และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างมีความสุข เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ภายใต้พื้นที่สีเขียวในสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีมลพิษ

       จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวลำปาง ร่วมกิจกรรมในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา เทศบาลนครลำปาง