นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนปฏิบัติการระดับท้องถิ่น (LA21)

             นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง นายประสงค์ เรือนสอน รองปลัดเทศบาล ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำบุคลากรในสังกัดฯ และผู้นำ 43 ชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง เข้าศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนปฏิบัติการระดับท้องถิ่น (LA21) ในการสร้างสังคมสีเขียวของเทศบาลนครลำปาง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โดยมี นายทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับในช่วงเช้าของวันอังคารที่ 8 พฤษภาคมนี้