นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

“ถนนเด็กเดิน ทางสร้างสรรค์ ป้องกันยาเสพติด”

              ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ถนนเด็กเดิน ทางสร้างสรรค์ ป้องกันยาเสพติด ครั้งที่ 6” โดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดฯ กลุ่มเยาวชน To Be Number One จัดกิจกรรมเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดลำปาง ได้รวมกลุ่มแสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ ทั้งด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี ความสามารถพิเศษ และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างมีความสุข ภายใต้พื้นที่สีเขียว ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีมลพิษ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมการแสดงของเด็กและเยาวชนในจังหวัดลำปาง ตลอดนัดปล่อยของ บูธส่งเสริมทักษะความรู้ นิทรรศการให้ความรู้เรื่องภัยยาเสพติด และทักษะการใช้ชีวิต โดยมีเด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา เทศบาลนครลำปาง

         ในโอกาสนี้ ได้รับชมการแสดงความสามารถ ทั้งร้องและเต้น จาก “น้องณิก้า” หรือ น.ส.อาณิก้า ฮอร์แมน ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 8 ประจำปี 2561 ระดับประเทศ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อีกด้วย