นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงที่ยังไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ ก่อนติดตั้งเพิ่มเติม เพื่อสร้างความปลอดภัยให้ชาวลำปาง

          ในช่วงค่ำของวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา นายสุทธิพันธ์ รัตนรังสรรค์ ที่ปรึกษานายกฯ ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำเจ้าหน้าที่งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ สำนักการช่าง และเจ้าหน้าที่บริษัท แสงฟ้าพาณิชย์ลำปาง ออกสำรวจไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่เขตเทศบาลนครลำปาง ในชุมชนสิงห์ชัย ชุมชนเจริญสุข ชุมชนบ้านหน้าค่าย ชุมชนบ้านสนามบิน ชุมชนบ้านต้าสามัคคี และชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ เพื่อหาจุดเสี่ยงที่ยังไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ ก่อนดำเนินการติดตั้ง เพื่อสร้างแสงสว่าง สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชาวลำปาง ตลอดจนสำรวจไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด และเร่งให้การปรับปรุงซ่อมแซมต่อไป