นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวลำปาง ร่วมกิจกรรม “รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคซิการ์”

          เทศบาลนครลำปาง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวลำปาง ร่วมกิจกรรม “รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคซิการ์” ร่วมลงพื้นที่สำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ทั้ง 43 ชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง เพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ก่อนเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดูกาลระบาด

             โดยมีกำหนดการลงพื้นที่ในระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2561 ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้