นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ที่มีความประสงค์จะดำเนินกิจการในเขตเทศบาลนครลำปาง

           เทศบาลนครลำปาง ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ที่มีความประสงค์จะดำเนินกิจการในเขตเทศบาลนครลำปาง ไม่ว่าจะเป็นกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร ตลาด หรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จะต้องขอใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามเทศบัญญัติเมืองลำปาง พ.ศ.2540 ด้วยนะครับ

              จะเป็นกิจการใดบ้าง ไปติดตามพร้อมกันได้เลย