นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

“Mobike” จักรยานสาธารณะไร้สถานีจอด

           “Mobike” จักรยานสาธารณะไร้สถานีจอด เตรียมพร้อมให้บริการเต็มรูปแบบ กว่า 3,000 คัน ในเขตเทศบาลนครลำปาง ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างอนาคตของจังหวัดลำปาง ให้เป็นเมืองที่มีมลพิษและความแออัดที่ลดลง มุ่งสู่การเป็นเมืองจักรยานและเมืองคาร์บอนต่ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยความยั่งยืน พบกันเร็ว ๆ นี้ .....