นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทำความสะอาด “Big Cleaning Day ชุมชนกาดกองต้าเหนือ – ใต้”

           นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในพิธี นำบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด “Big Cleaning Day ชุมชนกาดกองต้าเหนือ – ใต้” พร้อมด้วยสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง นายสาตรา โสภณรัตนากร ประธานชุมชนกาดกองต้าเหนือ นางพจนารถ พัฒนานุกูล ประธานชุมชนกาดกองต้าใต้ และพี่น้องประชาชนในชุมชนกาดกองต้า ร่วมกันทำความสะอาดกวาดกำจัดขยะมูลฝอย ตัดตกแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ ล้างทำความสะอาดถนน และดูดโคลนเลน บริเวณถนนคนเดินกาดกองต้า เพื่อพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว ให้มีความสะอาด สวยงาม พร้อมต้อนรับชาวลำปางและนักท่องเที่ยว ได้เข้ามาศึกษาเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวลำปางในย่านตลาดเก่า และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ ถนนคนเดินกาดกองต้า ให้คงอยู่คู่กับเมืองนครลำปางสืบไป ในช่วงเช้าของวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคมนี้