นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีทำบุญประเพณีสรงน้ำพระธาตุเทพนิมิต วัดป่าแดด

            ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในพิธีทำบุญประเพณีสรงน้ำพระธาตุเทพนิมิต และปรับปรุงบูรณะภายในองค์พระธาตุ ณ วัดป่าแดด (ร้าง) พร้อมด้วย จ.ส.อ.สมบูรณ์ บรรจงจิตต์ รองประธานสภาเทศบาล และคณะผู้บริหารเทศบาลนครลำปาง โดยชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ นำโดยนายบุญชู เหลี่ยมแฉ่ง ประธานชุมชนฯ พร้อมคณะศรัทธาสาธุชนในพื้นที่กว่า 200 คน ได้ร่วมกันจัดประเพณีสรงน้ำองค์พระธาตุเทพนิมิต และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต ในปี พ.ศ. 2561 ถือเป็นครั้งที่ 14 ของการจัดพิธีนี้ฯ