นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เยี่ยมชมนิทรรศการ “เครื่องสักการะล้านนาและพุทธบูชาในพระพุทธศาสนา”

          เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชวนชาวลำปาง เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ “เครื่องสักการะล้านนาและพุทธบูชาในพระพุทธศาสนา” ร่วมศึกษาเรียนรู้ อนุรักษ์และทำนุบำรุงศาสนา ซึ่งเป็นรากฐานศูนย์รวมจิตใจของคนไทย กำหนดจัดแสดงตั้งแต่วันนี้ - 20 มิถุนายน 2561 ณ พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน เทศบาลนครลำปาง