นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดการประชุมวิชาการคณะทำงานสร้างเมืองจักรยานเทศบาลนครลำปาง

           นายสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการนายกฯ ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการคณะทำงานสร้างเมืองจักรยานเทศบาลนครลำปาง โดยมีบุคลากรในสังกัดฯ พร้อมผู้นำชุมชนเขตเทศบาลฯ ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม มหกรรมรวมพลคนใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ในวันที่ 6 พฤษภาคมที่ผ่านมา และร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม “วันจักรยานโลก” ในวันที่ 3 มิถุนายน ที่จะถึงนี้ต่อไป