นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครลำปาง

           นายสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการนายกฯ ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครลำปาง ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน และร่วมกันฝึกปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานลงสู่ระบบสารสนเทศของกองทุนสวัสดิการชุมชน ด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ เทศบาลนครลำปาง