นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงที่ยังไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ ก่อนติดตั้งเพิ่มเติม เพื่อสร้างความปลอดภัยให้ชาวลำปาง

           ในช่วงค่ำของวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา นายสุทธิพันธ์ รัตนรังสรรค์ ที่ปรึกษานายกฯ นายสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการนายกฯ ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำเจ้าหน้าที่งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ สำนักการช่าง และเจ้าหน้าที่บริษัท แสงฟ้าพาณิชย์ลำปาง ออกสำรวจไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่เขตเทศบาลนครลำปาง ในชุมชนศรีปงชัย ชุมชนป่าขาม 2 ชุมชนพระบาท-หนองหมู ชุมชนนาก่วมใต้ ชุมชนสุขสวัสดิ์ ชุมชนศรีชุม-ป่าไผ่ และชุมชนถาวรสุข เพื่อหาจุดเสี่ยงที่ยังไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ ก่อนดำเนินการติดตั้ง เพื่อสร้างแสงสว่าง สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชาวลำปาง ตลอดจนสำรวจไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด และเร่งให้การปรับปรุงซ่อมแซมต่อไป