นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

           นายสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการนายกฯ ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นำโดย นายสมภพ ธีระสานต์ รองนายก อบจ.กาญจนบุรี พร้อมบุคลากรในสังกัด และเครือข่ายผู้สูงอายุในพื้นที่ กว่า 170 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลนครลำปาง ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง