นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนชาวลำปางร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561

          ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง แจ้งว่า “วันวิสาขบูชา” เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู และเสด็จดับขันปรินิพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปีนี้ตรงกับวันที่ 29 พฤษภาคม เทศบาลนครลำปาง จึงขอเชิญชวนชาวลำปางและบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และร่วมเวียนเทียนพร้อมกัน ในวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 19.00 น. ณ วัดบุญวาทย์วิหารหรือวัดใกล้บ้าน โดยการแต่งกายด้วยชุดขาวปฏิบัติธรรมพร้อมกัน