นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ เลขสวยของจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 8

         สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง  ขอเชิญเข้าร่วมการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ  เลขสวยของจังหวัดลำปาง  ครั้งที่  8  หมวดอักษร  กพ  สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง, รถแวน, รถกระบะ 4 ประตู) จำนวน 301 หมายเลข ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 9 – 10 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

      เงินรายได้จากการประมูลในครั้งนี้ นำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อนำไปใช้การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนช่วยเหลือผู้พิการที่เกิดอุบัติจากการใช้รถใช้ถนนต่อไป