นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรมเดิน – วิ่งนครลำปาง จัดกิจกรรม เดิน – วิ่งสมาธิ ถือศีลห้า ลด ละ อบายมุข เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561

          นามสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการนายกฯ ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรม เดิน – วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละ อบายมุข ประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดเป็นประจำต่อเนื่องถึงปีที่ 17 โดยการริเริ่มของชมรมเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพไทย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีกิจกรรมออกกำลังกายที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมีนายสมศักดิ์ เสริมสุข ประธานชมรมเดิน – วิ่งนครลำปาง และนักวิ่งชาวลำปางและจังหวัดใกล้เคียงร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน ในวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร