นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดบุญวาทย์วิหาร

         น.ส.อุษา สมคิด ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียนพร้อมกัน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 โดยมีนายสมเกียรติ ตันตระกูล ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ในวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ วัดบุญวาทย์วิหาร เทศบาลนครลำปาง

       ทั้งนี้ “วันวิสาขบูชา” ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู และเสด็จดับขันปรินิพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธศาสนิกชนชาวลำปางกว่า 100 คน จึงร่วมกันทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว