นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวหรรษ์หิรัญ

          สภาเทศบาลนครลำปาง ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวหรรษ์หิรัญ ที่ได้สูญเสีย “นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ” สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เขต 3 และอดีตประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ด้วยโรคประจำตัว โดยมีกำหนดการพิธีรดน้ำศพ ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม เวลา 16.00 น. ณ มูลนิธิลำปางสงเคราะห์