นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

ในวันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. จะมีการตรวจรับงานก่อสร้าง งานงวดที่ ๑, ๒ และงานงวดสุดท้าย งานก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนนาก่วมใต้ ซอยข้างบ้านเลขที่ 124/1 ถึงถนนเลียบแม่น้ำวัง ฝั่งซ้าย ณ สถานที่ก่อสร้าง  โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรสิทธิ์พาณิชย์  เป็นผู้รับจ้าง