นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม "คุณแม่บุญตุ้ม ใจงาม"

          ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง นำบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม "คุณแม่บุญตุ้ม ใจงาม" มารดาของนางดวงนภา ชำนาญอาสา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการฯ สังกัดกองวิชาการและแผนงาน ซึ่งถึงแก่กรรมอย่างสงบ สิริอายุ 86 ปี ในคืนวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ วัดศรีเกิด