นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีรดน้ำศพ “นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ”

          ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง ร่วมพิธีรดน้ำศพ “นายประสิทธิ์ หรรษ์หิรัญ” สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เขต 3 และอดีตประธานสภาเทศบาลนครลำปาง ซึ่งถึงแก่กรรมอย่างสงบด้วยโรคประจำตัว สิริอายุ 77 ปี ณ มูลนิธิลำปางสงค์เคราะห์ ในคืนวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา