นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

“วันจักรยานโลก” กิจกรรมปั่นจักรยาน เยี่ยมชมเมืองเก่านครลำปาง ร่วมขับเคลื่อนลำปาง สู่นครแห่งจักรยาน.

          ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำพี่น้องประชาชนชาวลำปาง บุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง และผู้แทนภาคเอกชน กว่า 200 คน ร่วมกิจกรรม “ปั่นจักรยาน” เนื่องใน “วันจักรยานโลก” เพื่อร่วมขับเคลื่อนจังหวัดลำปาง ให้เป็น "เมืองแห่งจักรยาน” โดยการปั่นจักรยานรณรงค์ให้ชาวลำปางหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น พร้อมทั้งปั่นจักรยานค้นหาวิถีชีวิต เยี่ยมชมเมืองเก่านครลำปาง ย่านชุมชนท่ามะโอ ชุมชนปงสนุก และชุมชนเจริญประเทศ ในช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายนนี้