นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพิ้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนบ้านหัวเวียง ชุมชนป่าขาม 2 ชุมชนศรีชุม และชุมชนหลังโรงเรียนเทศบาล 4

          ในช่วงบ่ายของวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง พนักงานเทศบาล และผู้นำชุมชนร่วมกันลงพิ้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนบ้านหัวเวียง ชุมชนป่าขาม 2 ชุมชนศรีชุม และชุมชนหลังโรงเรียนเทศบาล 4 เบื้องต้นได้ตรวจสอบถนน และท่อระบายน้ำที่ชำรุดเสียหายจากแผนชุมชน โดยคัดเลือกโครงการที่ต้องดำเนินการเร่งด่วนก่อนที่จะบรรจุเข้าในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อแก้ไขปัญาให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ดังกล่าวต่อไป