นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง ออกหน่วยบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ (Tax mobile payment services)

       เทศบาลนครลำปาง ออกหน่วยบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ (Tax mobile payment services) ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการให้บริการเชิงรุก อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ชำระภาษีที่ไม่สะดวกในการเดินทาง รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้

          โดยเริ่มทดสอบการให้บริการในชุมชนสิงห์ชัย วันที่ 5 มิ.ย. และชุมชนบ้านดงไชย วันที่ 7 มิ.ย. เวลา 09.30 – 11.30 น. และจะให้บริการต่อเนื่องครอบคลุมทั้ง 43 ชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง เร็วๆ นี้