นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ถนนริมแม่น้ำวัง เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

          นายประสงค์ เรือนสอน รองปลัดเทศบาล ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561 ร่วมกันทำความสะอาดกวาดกำจัดขยะมูลฝอย ตัดหญ้าสองข้างทาง บริเวณถนนริมแม่น้ำวัง หลังร้านอาหารครัวไม้เก่า สมาคมรถม้า สะพานสุชาดา และสะพานบ้านพิชัย เพื่อพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลนครลำปาง ให้เป็นท้องถิ่นที่สะอาด สวยงาม สอดคล้องกับคำกล่าวที่ว่า ลำปาง นครแห่งความสุข จังหวัดลำปางสะอาด.. ต่อไป