นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนและท่อระบายน้ำที่ชำรุดเสียหาย ชุมชนศรีเกิด และชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง

         ในช่วงบ่ายของวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง พนักงานเทศบาล และผู้นำชุมชนร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนศรีเกิด และชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง เบื้องต้นได้ตรวจสอบถนนและท่อระบายน้ำที่ชำรุดเสียหายจากแผนชุมชน โดยคัดเลือกโครงการที่ต้องดำเนินการเร่งด่วนก่อนที่จะบรรจุเข้าในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อแก้ไขปัญาให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ดังกล่าวต่อไป