นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

"ลำปางสร้างสรรค์ปันสุข ช่วยเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดลำปาง"

          เทศบาลนครลำปาง เชิญชวนชาวลำปาง ร่วมกันบริโภคสับปะรดลำปาง ที่ หอม หวาน ปานน้ำผึ้ง จากการดูแล คัดสรรอย่างดีจากพี่น้องเกษตรกรชาวลำปาง ที่นำผลิตผลมาจำหน่าย ณ ศูนย์จำหน่ายและช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง

                โดยมีเคล็ดลับในการเลือกสับปะรดให้ฉ่ำ หวาน สุกพอดี นั่นคือ

ดู...ผิวต้องสด ควั่นและช่อไม่เหี่ยว 
ดีด...ดีดแล้วเสียงแปะๆ 
ดม...ยิ่งหอมมากยิ่งสุกมาก 
กด....กดดูรอบๆต้องไม่มีรอยบุ๋ม

สับปะรดลำปาง หอม หวาน ปานน้ำผึ้ง... ลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข