นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างศาลหลักเมือง - มิวเซียมลำปาง

         ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศาลหลักเมืองนครลำปาง และโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง(มิวเซียมลำปาง) พบว่า ศาลหลักเมืองนครลำปาง ในภาพรวมถือว่าดำเนินงานไปแล้วกว่า 90% ทั้งการปั้นปูนพญานาค การเดินระบบไฟฟ้าใต้ดิน การตกแต่งผนังและฝ้าเพดาน และการเทพื้นอัดลายบริเวณโดยรอบ ส่วนที่เหลือเป็นงานตกแต่ง แกะสลักประตูและงานลงรักปิดทอง และในส่วนของมิวเซียมลำปาง เหลือเพียงการตกแต่งนิทรรศการภายในเท่านั้น