นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ หลักสูตร การทำขนมไทยเพื่อพัฒนาอาชีพ

          นายสมภพ สุวรรณปัญญา เลขานุการนายกฯ ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครลำปาง หลักสูตร การทำขนมไทยเพื่อพัฒนาอาชีพ โดยมีเครือข่ายผู้สูงอายุในชุมชนสิงห์ชัยกว่า 20 คน ร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้และร่วมฝึกภาคปฏิบัติร่วมกัน ในระหว่างวันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดสิงห์ชัย