นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

"ถนนสายวัฒนธรรม" ต้องห้าม...พลาด ตลาดเที่ยวได้สไตล์ไทย ๆ โดยมีก๋านจัดกิจกรรมมากมาย

          "ถนนสายวัฒนธรรม" ต้องห้าม...พลาด ตลาดเที่ยวได้สไตล์ไทย ๆ โดยมีก๋านจัดกิจกรรมมากมาย พร้อมเตียวแอ่วกาดหมั้วคัวแลงจับจ่ายเลือกซื้อสินค้า อาหาร ของฝาก ของที่ระลึก มาแอ่วกั๋นนัก ๆ เน้อเจ้า