นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ “มิวเซียมลำปาง Museum Lampang”

          เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ลงพื้นที่ “มิวเซียมลำปาง Museum Lampang” เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดแสดงนิทรรศการถาวร เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดลำปาง จากอดีตสู่ปัจจุบัน... พร้อมเปิดให้บริการรอบสื่อมวลชน ปลายเดือนกรกฎาคมนี้