นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมกิจกรรม “การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันปราบปรามการลักลอบเล่นการพนัน ทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลก”

            นายบรรยง เอื้อนจิตร์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ร่วมกิจกรรม “การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันปราบปรามการลักลอบเล่นการพนัน ทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลก” โดยสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง ได้ตระหนักถึงปัญหาการเล่นพนันบอล ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดเหตุอาชญากรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสงบสุขเรียบร้อยของสังคม จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ฯ โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวลำปาง ร่วมปฏิญาณตนต่อต้านการเล่นพนันบอลตลอดช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก Russia 2018 นี้ ในวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ข่วงนครห้าแยกหอนาฬิกา เทศบาลนครลำปาง