นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนและท่อระบายน้ำที่ชำรุดเสียหาย

           ในช่วงบ่ายของวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง พนักงานเทศบาล และผู้นำชุมชนร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ชุมชนเจริญสุข ชุมชนศรีบุญเรือง ชุมชนหลังโรงเรียนมัธยมฯ ชุมชนตรอกโรงไฟฟ้าเก่า ชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ ชุมชนนาก่วมใต้ และชุมชนศรีปงชัย เบื้องต้นได้ตรวจสอบถนนและท่อระบายน้ำที่ชำรุดเสียหาย โดยคัดเลือกโครงการที่ต้องดำเนินการเร่งด่วนเข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ดังกล่าวต่อไป