นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเจินจวนทุกท่านแอ่ว "ถนนสายวัฒนธรรม ถนนพื้นเมืองของจาวลำปาง"

          ขอเจินจวนทุกท่านแอ่ว "ถนนสายวัฒนธรรม ถนนพื้นเมืองของจาวลำปาง" พบกับกิจกรรมกาดหมั้วคัวแลง เลือกซื้อ เลือกชมสินค้า อาหาร ของฝาก ของสะสม และของที่ระลึกในแบบพื้นเมือง พร้อมกับก๋านเปิดงานตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดเที่ได้สไตล์ไทย ๆ ไปตวยกั๋นเจ้า