นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง นำ “สุนัขและแมว” ของท่าน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

          เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง นำ “สุนัขและแมว” ของท่าน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” เพื่อป้องกันมิให้โรคพิษสุนัขบ้า เกิดการติดต่อจากสัตว์สู่คน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น

             กำหนดออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ทั้ง 43 ชุมชนเขตเทศบาลนครลำปาง ในระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.30 น. ตามรายละเอียดดังนี้