นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนและท่อระบายน้ำที่ชำรุดเสียหาย

          เทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง พนักงานเทศบาล และผู้นำชุมชนร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ชุมชนประตูต้นผึ้ง-ท่านางลอย ชุมชนศรีล้อมแสงเมืองมา ชุมชนท่ามะโอ ชุมชนปงสนุก ชุมชนกำแพงเมือง ชุมชนศรีบุญโยง ชุมชนพระแก้วหัวข่วง ชุมชนประตูม้า ชุมชนประตูตาล และชุมชนช่างแต้ม เบื้องต้นได้ตรวจสอบถนนและท่อระบายน้ำที่ชำรุดเสียหาย โดยคัดเลือกโครงการที่ต้องดำเนินการเร่งด่วนเข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ดังกล่าวต่อไป