นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

27 มิถุนายน 2561 เชิญชวนชาวลำปางร่วมแสดงความคิดเห็นใน “โครงการก่อสร้างปรับภูมิทัศน์ถนนดวงรัตน์”

 

         เทศบาลนครลำปาง เตรียมเสนอรูปแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้า เกาะกลางถนน ต้นไม้ ประติมากรรมเซรามิคให้คงอยู่อย่างมีคุณค่า และพัฒนาซุ้มประตูเมืองเพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าสู่นครลำปาง รองรับการจัดงานขนาดใหญ่ในอนาคต

          ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เปิดเผยว่า “ถนนดวงรัตน์” เป็นเส้นทางในความรับผิดชอบของเทศบาลนครลำปาง เป็นเส้นทางที่มีประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก บริเวณสองข้างทางมีร้านค้าเชิงพาณิชย์อยู่โดยรอบ ปัจจุบันสภาพผิวจราจร เกาะกลางถนน และสภาพภูมิทัศน์โดยรอบ ทรุดโทรมเปลี่ยนแปลงสภาพตามกาลเวลา ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ปรับปรุงซ่อมแซมสตรีทเฟอร์นิเจอร์ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง พื้นผิวทางเดิน และงานอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์ของเมือง

        โครงการปรับภูมิทัศน์ถนนดวงรัตน์เป็นส่วนหนึ่งของโครงการแต้มสีแต่งเมือง ตามนโยบายจังหวัดลำปางที่ต้องการให้ตัวเมืองมีภูมิทัศน์ ที่สวยงาม สะอาด น่าอยู่ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาแวะเวียนเยี่ยมชม ถนนดวงรัตน์ ถือว่าเป็นถนนสายหนึ่งที่เป็นหน้าตาของเมืองลำปาง เป็นถนนที่มีลักษณะความกว้างถึง 50 เมตร. และความยาว 600 เมตร มีการแบ่งช่องจราจรหลักและช่องจราจรรอง ทำให้สามารถปิดกั้นถนนบางส่วนให้กลายเป็นลานกิจกรรมกลางแจ้งสำหรับรองรับการจัดงานขนาดใหญ่ แทนการปิดถนนจัดงานบริเวณข่วงนคร ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการจราจรที่ติดขัด อีกทั้งยังลดปัญหาความขัดแย้งจากการจัดงานในสวนสาธารณะซึ่งรบกวนประชาชนที่มาออกกำลังกายหรือพักผ่อนอีกด้วย

      เทศบาลนครลำปาง จึงขอเชิญชวนชาวลำปาง ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการดำเนิน “โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดวงรัตน์” ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้นครลำปาง LK PARK (ข้างสวนเขลางค์ฯ)