นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

ในวันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. จะมีการตรวจรับงานก่อสร้าง งานงวดที่ ๑, ๒ และงานงวดสุดท้าย งานก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนจามเทวี ซอย ๔ ซอยข้างบ้านเลขที่ ๑๗/๑ ถึงบ้านเลขที่ ๑๘ ณ สถานที่ก่อสร้าง  โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลอยกฤษฎา คอนสตรัคชั่น  เป็นผู้รับจ้าง